Verbranding

Under construction          Engels
Voor het drogen van mest of andere producten is energie nodig. Op niet alle bedrijven is restwarmte beschikbaar om aan deze vraag te voldoen. Het is bij Strocon mogelijk het gedroogde product te gebruiken als  brandstof om nieuw product te drogen.  Afhankelijk van de calorische waarde wordt het product in zijn geheel  of gedeeltelijk verstookt. Wanneer niet al het product benodigd is kan het  overige deel worden afgezet.  

Verbranding is ook mogelijk met de dikke fractie van mest. Het gedroogde  product wordt verbrand en wekt daarmee nieuwe energie op om nieuw product te drogen. Als eindstroom ontstaat een as met daarin alle mineralen, deze kunnen wel een factor 100 geconcentreerd zijn. Bij de verbranding wordt stikstof uit het product gewonnen en als eindstroom separaat opgeslagen.