Scheiden

Under construction          Engels
De eerste stap in het proces is het scheiden van de mest in een dikke- en een dunne fractie. De dikke fractie beschikt over een hoog percentage van de ingaande fosfaat (ongeveer 94%) en de dunne fractie heeft een laag droge stof gehalte. Beide fracties worden hierna verwerkt tot waardevolle mineralen.

Het scheiden van mest is een bewuste keuze. Het uiteindelijke doel is een eindproduct te krijgen met een hoog fosfaatgehalte en een laag volume om afzetkosten zo laag mogelijk te houden. Om een hoog scheidingsrendement voor fosfaat te behalen is er voor een mestscheider gekozen in combinatie met een polymeer (klontermiddel) toevoeging. Een fosfaatrendement van > 90% is hierdoor te halen. 

De dikke fractie heeft een droge stofgehalte van ongeveer 30%. Belangrijk voor de vervolgstappen is een laag droge stofgehalte in de dunne fractie. Bij een te hoog gehalte neemt de efficiëntie van de verwerking af en stijgt het percentage mineralenconcentraat.

 
 

Compact in container biedt mogelijkheden

Net als alle andere modules wordt de DFP-unit geleverd in een container. Bij aankomst op het bedrijf hoeft alleen het elektriciteit, mest- en wateraanvoer en dunne fractie afvoer te worden aangesloten. De gehele besturing met ingebouwd Siemens Touchscreen is al aanwezig en kan direct aan het werk. Verder is de gehele container geïsoleerd en heeft het dak een afdekking meegekregen. De container is op te pakken en gemakkelijk te verplaatsen naar een andere locatie. 

 
 

Polymeer

Om een hoog fosfaatrendement te halen wordt er gewerkt met een polymeertoevoeging. Strocon maakt hierbij gebruik van een polymeer in korrel vorm. Deze moet voor gebruik worden opgelost. 
Op de foto is de doseerinstallatie te zien die bij het aanmaken van een batch de juiste hoeveelheid korrels in de batchtank doseert.

Voor een goede werking van het polymeer is het belangrijk dat deze goed is opgelost. De korrels worden in de tank gedoseerd en opgenomen door het water. Een tweetal mixers zorgen voor de juiste mening van het product. De batchtank en doseerinstallatie is volledig van RVS. De water toevoer wordt automatisch geregeld en stopt bij het signaal van een niveausensor. 
Als gebruiker hoeft u alleen het polymeer bij te vullen, de rest gaat allemaal vanzelf!

 

 
 

U stelt in, de installatie doet de rest

Nadat polymeer in de bovenste tank is aangemaakt wordt het opslagen in de onderste tank. Zo kan er in de bovenste tank alvast een nieuwe batch worden aangemaakt. 
Op de PLC stelt u in hoeveel polymeer er bij het product moet worden toegevoegd. De installatie zorgt door middel van een pomp en flowmeters voor de juiste toevoer in de mengtank. 

In de mengtank wordt de mest met het polymeer gemengd. Met meerdere factoren kan de gebruiker dit proces sturen en zo het hoogste rendement behalen. Vanuit de mengtank loopt de mest de scheider in. 

 
 

Scheiden

Vanuit de mengtank komt de mest aan in de DFP. In de stappen Dewatering, Filtration en Pressing wordt de dikke fractie gescheiden van de vloeibare deel. 
Een robuuste machine van RVS en een gegarandeerd lange levensduur. 
In de scheider zit een conische vijzel die het product naar achter toe brengt en het vocht eruit perst. De zeef wordt naarmate de druk hoger wordt (achteraan pers) steeds fijner om ervoor te zorgen dat de dunne fractie minimale droge stof bevat. 

Een automatische reiniging van de zeef zorgt ervoor dat het rendement van de installatie hoog blijft. Op ingestelde tijden wordt de complete zeef onder hoge druk gereinigd. Ook hier geldt; een betrouwbaar en robuust systeem!

 
 

Trommelfilter

Bij verdere behandeling van de dunne fractie plaatsen wij een trommelfilter. Deze werkt als een "politiefilter" en haalt de laatste vaste delen uit de vloeistof. Dit voorkomt verstoppingen in de filters die in het proces volgen en verhogen zo het rendement. Het filter wordt automatisch gereinigd op de ingestelde tijden. 

 
 

Laag toerental en weinig onderhoud

De overbrenging zorgt ervoor dan onze scheider zijn werk kan doen met een kleine elektromotor. 
Een laag toerental van de scheider zorgt voor verscheidene voordelen:
- Laag energieverbruik
- Lange levensduur
- Lage onderhoudskosten
- Geluidsniveau < 60 dB
- Geen trillingen

 
 

Voor elke capaciteit een scheider

Elk bedrijf heeft andere wensen en elk bedrijf heeft een andere hoeveelheid mest die gescheiden moet worden. 
Let op: onze scheiders gaan nog groter dan de DFP-3, vraag naar de mogelijkheden. 

Capaciteit

                                  DFP-1

DFP-2

DFP-3

Ton DS / jaar ingaand

                               336

940

2016

M3 mest / jaar

(ingaand)

4% DS

8400

23520

50400

5% DS

6720

18816

40320

6% DS

5600

15680

33600

7% DS

4800

13440

28800

De capaciteit van de DFP mestscheiders is afhankelijk van het ingaande droge stof (DS) percentage. Bovenstaand tabel is gebaseerd op onze ervaring, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.