Luchtwassers

Under construction          Engels
Luchtwassers worden gebruikt om de  uitstoot van gevaarlijke stoffen en/of stoffen
die het milieu aantasten te reduceren. Er zijn verschillende soorten luchtwassers zoals; chemische
luchtwassers, biologische en combi- luchtwassers.  Chemische luchtwassers werken met behulp van water met  zwavelzuur, biologische luchtwassers met behulp van bacteriën.  Chemische luchtwassers reduceren alleen ammoniak en een groot  deel van het stof, terwijl biologische luchtwassers ook andere geuren dan  die van ammoniak reduceren.

Strocon is leverancier van zowel chemische, biologische als gecombineerde systemen.

 
 

Chemische luchtwasser

De chemische luchtwasser reinigt de lucht door waswater waar een zuur aan is toegevoegd. In de meeste gevallen is dit zwavelzuur. De stikstok wordt gebonden aan het zuur en er ontstaat een ammoniumsulfaat. Wanneer het waswater verzadigd is wordt het gespuid, een deel wordt dan afgevoerd naar de spuiwatersilo. Het product kan dan worden gebruikt als kunstmestvervanger. 

 
 

Biologische luchtwasser

Chemische luchtwassers werken door middel van waswater met de daarin levende bacteriën. Deze vloeistof wordt over de pakketten gespoten om een groot contactoppervlak te creëren. Zodra de lucht door de paketten gaat, voeden de bacteriën zich met ongewenste delen in de lucht. Door water te sproeien over de filterpaketten worden de bacteriën bevochtigd en vuil weggespoeld. Het sproeiwater wordt meerdere malen opnieuw over de paketten gesproeid tot het volledig is verzadigd.

 
 

Gecombineerde luchtwassers

Het is ook mogelijk de voordelen van zowel de chemische als de biologische wassers te combineren in een combiluchtwasser. Hiermee is een hoog rendement te behalen voor zowel geur, ammoniak en stof. 

 
 

Compact

Bij bestaande of nieuwe stallen is het niet altijd eenvoudig om deze te voorzien van een luchtwasser. Voor een luchtwasser is een centraal afzuigkanaal nodig en dit is niet altijd in of aan de stal te maken. Om hoge bouwkosten te besparen is de luchtwasser compact ontwikkeld. De luchtwasser compact is een eenvoudig luchtwassysteem (70/ 95% ammoniak reducatie) voor varkensstallen waarbij de uitgaande lucht van de stal per afdeling wordt gezuiverd. De bestaande ventilatoren en regelapparatuur kunnen meestal worden hergebruikt. Ook is het mogelijk een combinatie te maken van een aantal kleine units samen met een luchtwasser. Door de speciaal ontwikkelde units is de luchtwasser compact gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm. De luchtwasser compact wordt centraal aangestuurd en is voorzien van duidelijke besturing met de verplichte elektronische monitoring. Wij maken deze luchtwassers op maat voor de klant. 

 
 

Centrale waterbuffer

De waterbuffer van Strocon is voorzien van een uniek filter systeem waar stof en vervuiling uitgefilterd wordt. Hiermee voorkomt u verstoppingen van het filterpakket in de luchtwasser en daalt het onderhoud. Daarnaast is er minder kans op verstoppingen van de nozles. 

 
 

Besturing en monitoring

De luchtwassers van Strocon worden centraal aangestuurd en zijn voorzien van duidelijke besturing met de verplichte elektronische monitoring. Hiermee wordt aan de Nederlandse eisen voldaan en kunnen de belangrijkste paramaters worden uitgelezen.