Cobra Easy Bed

Under Construction     Engels
De Cobra Easy Bed is een geautomatiseerde boxen vuller voor gescheiden fractie (of een andere grondstof). De robot gebruiksvriendelijk, duurzaam en comfortabel voor het dier. Vooral in stallen met melkrobots is rust voor de koe belangrijk. Een automatisch instrooisysteem zorgt ervoor dat koeien niet wekelijk moeten worden weggedreven om boxen te vullen. De Cobra kan elk moment van de dag doseren terwijl de koe in de box ligt.

 
 

Voordelen

Het frequent instrooien van de ligboxen door middel van de Cobra heeft een aantal grote voordelen. Zo zorgt het voor telkens een klein laagje strooisel in de ligbox, hiermee is een hoog ligcomfort te behalen. De box zou ten alle tijden gevuld blijven, ook wanneer de veehouder geen tijd heeft. Dikke fractie dagelijks instrooien zorgt voor minder kans op broei en verlaagd de kans op uiergezondheidsproblemen.

Doordat de Cobra nauwelijks geluid maakt en slecht een kleine hoeveelheid bijvult kan deze zijn werk doen terwijl de koeien in de ligbox aanwezig zijn. In de stal wordt gewerkt aan rust en regelmaat wat vooral ten goede komt bij een combinatie met melkrobots. Het is namelijk niet meer nodig om de koeien uit hun rustpositie te halen omdat de veehouder de box moet bijvullen.

De besturing van de Cobra kan zelf alle componenten aansturen, zo kan voor het scheiden van de mest automatisch gemixt worden in de kelder. Dit zorgt voor een homogene mest, de scheider zou hierdoor een betere aanvoer krijgen.

Naast de voordelen voor de dieren zorgt de Cobra voor een flinke arbeidsbesparing. Afhankelijk van het aantal ligplaatsen wordt er per week al snel een paar uur werk bespaart. Daarnaast hoeft er op het bedrijf geen opslag meer te zijn van bedding.

 
 

Het scheiden van mest

Voor de productie van de biobedding wordt de mest gescheiden met behulp van een persvijzelscheider. Met een schroefvijzel worden een deel van het water en de opgeloste fijne delen uit de mest geperst, via een cilindervormige trommelzeef (zeefkooi). Het doel is om zoveel mogelijk structuurrijk materiaal uit de mest af te scheiden. De hoeveelheid verwerkte mest per uur, de scheidingscapaciteit, en de hoeveelheid afgescheiden droge stof of vaste fractie, het scheidingsrendement, kunnen in de praktijk sterk verschillen. Niet alleen door de toegepaste maaswijdte van de zeef en de capaciteit van de scheider, maar ook door de samenstelling van het rantsoen en de mest. Met name het percentage droge stof in de mest en de structuur van de droge stof (lengte, fijnheid deeltjes) bepalen het scheidingsrendement.

Het systeem kan met alle merken scheiders werken. 

 

 

Mixen

Voor de beste werking van het complete systeem is het aan te raden om elektrisch te gaan mixen. Hierdoor is er altijd homogene mest beschikbaar voor de scheider. Een elektrische dompelmixer wordt in de put geplaatst waarna deze weer volledig kan worden afgesloten. In vergelijking met een lange as mixer zijn de kosten lager door een goedkopere energiebron. Daarnaast is de efficiëntie beter door zijn haakse opstelling ten opzichte van het mixgat.  

 
 

All Access

Vanuit de mengtank komt de mest aan in de DFP. In de stappen Dewatering, Filtration en Pressing wordt de dikke fractie gescheiden van de vloeibare deel. 
Een robuuste machine van RVS en een gegarandeerd lange levensduur. 
In de scheider zit een conische vijzel die het product naar achter toe brengt en het vocht eruit perst. De zeef wordt naarmate de druk hoger wordt (achteraan pers) steeds fijner om ervoor te zorgen dat de dunne fractie minimale droge stof bevat. 

Een automatische reiniging van de zeef zorgt ervoor dat het rendement van de installatie hoog blijft. Op ingestelde tijden wordt de complete zeef onder hoge druk gereinigd. Ook hier geldt; een betrouwbaar en robuust systeem!

 

 

Diverse maten

Strocon levert de Cobra in twee verschillende maten:

 • 350 L bakinhoud
 • 500 L bakinhoud

Wanneer hiermee nog niet voldoende capaciteit wordt gehaald is het mogelijk twee Cobra's te koppelen aan één systeem.

 
 

Complete installatie

Strocon is leverancier van de complete installatie:

 • Pompen;
 • Scheider;
 • Cobra Easy Bed (All Access);
 • Besturing;
 • Mixer (s);
 • Rails;
 • Leidingwerk;
 • Bordes;
 • Stroomvoorziening.
 
 

Eenvoudige besturing

Wijzigingen aanbrengen in het programma gaat eenvoudig via het Siemens Touchscreen op de besturingskast. Het scherm is ook over te nemen op mobiele apparaten.